Nabídka spoluprácePodnikům, firmám a dalším institucím nabízíme spolupráci zejména v následujících oblastech:
 • řešení technologických, technických a dalších problémů praxe v rámci:

  • bakalářských, diplomových a doktorských prací
  • smluvního výzkumu
 • spolupráce v oblasti přípravy absolventů na jejich uplatnění v praxi

 • zapojení do výzkumných a vývojových programů financovaných z veřejných zdrojů

  • programy vyhlašované grantovými agenturami (TA ČR, GA ČR)
  • programy vyhlašované resortními ministerstvy ČR (zejména MPO)
  • programy Evropské unie

 • vědecko-technické služby, expertízy, posudky
 • realizaci kurzů profesního vzdělávání podle potřeb firem, školení, semináře
 • propagace firmy při veřejných akcích pořádaných fakultou a nebo s účastí fakulty