Výsledky výzkumu a vývoje

Výsledky VaV - Fakulta elektrotechnická

  
V následujícím přehledu uvádíme příklady našich výsledků výzkumu a vývoje. Úplný přehled výsledků naleznete na strankách
http://partnerstvi.fel.zcu.cz/vysledky/ .
 
       
 

Patenty

Užitné vzory

         

Funkční vzorky

 

Software

 

Prototyp