Historie


Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity má svůj základ v bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (VŠSE), která byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1950 se VŠSE stala samostatnou fakultou a poté v roce 1953 získala i nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem.

Od této doby se začala VŠSE rychle rozvíjet. Původně byla na fakultě pouze jediná elektrotechnická katedra nazvaná „Katedra elektrotechnických nauk“, ale po rozdělení VŠSE na fakultu elektrotechnickou a fakultu strojní v roce 1960, došlo k rychlému rozvoji dalších nových oborů. Jednalo se především o obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače.


V současné době je fakulta elektrotechnická součástí Západočeské univerzity, která byla založena 28. září 1991. Tato fakulta je rozdělena do pěti kateder dle svého zaměření a poskytuje celou škálu zajímavých studijních oborů. Z pohledu potřeb společnosti a průmyslu se jedná o dynamickou fakultu, která sleduje vývoj a dle toho začleňuje nové studijní programy příp. inovuje současné studijní programy a obory. Dynamický rozvoj fakulty byl podpořen i výstavbou nové budovy fakulty v areálu univerzity na Borských polích. Do této budovy se fakulta v roce 2004 přestěhovala z prostor bývalé budovy živnostenské komory v sadech Pětatřicátníků v Plzni .

Od roku 2010 se novou organizační složkou fakulty na úrovni katedry stalo nové výzkumné centrum „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“, které vzniká s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Základní pracoviště fakulty pro vzdělávací a výzkumnou činnost fakulty tvoří:

- Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE)

- Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE)

- Katedra technologií a měření (KET)

- Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV)

- Katedra teoretické elektrotechniky (KTE)

- Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

- Elektrotechnická laboratoř (ETL) - akreditovaná zkušební laboratoř