zahlavi
Výsledky VaV - Fakulta elektrotechnická

 
METODIKA                          FORMULÁŘE

(Typ: CM - uplatněná certifikovaná metodika, FV - funkční vzorek, O - ostatní, OT - ověřená technologie, PA - patent, PO - poloprovoz, PR - prototyp, PV - průmyslový vzor, SW - software, UV - užitný vzor, VZ - výzkumná zpráva)


Rok: Pracoviště: Typ: Název: